google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page

PROFESJONALNE WSPARCIE PRAWNE

DLA FIRM

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, SPORY

 

Kancelaria Prawna TLT Turek,

Lesińska – Turek Radcowie Prawni

 

Home

ZAKRES USŁUG

PROJEKTY INFRASTRUKTUALNE

 

Doradztwo prawne na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym prowadzonych w oparciu o formułę

szeroko rozumianego partnerstwa

publiczno-prywatnego.

SPORY, POSTĘPOWANIA
SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, KIO, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej, w tym w postępowaniach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Doradztwo w zakresie PZP, zarówno na etapie złożenia oferty/wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, jak również realizacji umowy.​

ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR)

 

Wsparcie w procesie mediacji i innych form alternatywnego rozwiązywania sporów, w tym negocjowanie warunków ugody.

UMOWY

 

Wsparcie w procesie negocjowania umów,

w tym umów EPC realizowanych w oparciu

o warunki kontraktowe FIDIC, przygotowanie projektów umów, analiza i weryfikacja

projektów umów, wsparcie podczas procesu zawierania umów.

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK

 

Wsparcie na etapie tworzenia spółki, opracowywanie projektów umów, statutów, uchwał i protokołów, bieżąca obsługa korporacyjna spółek.

zakres usług

KANCELARIA

Od ponad 15 lat wspieramy przedsiębiorców - zarówno polskich jak i zagranicznych - w skutecznym i bezpiecznym prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Doświadczenie zdobywaliśmy m.in. współpracując z międzynarodowymi kancelariami prawnymi (w zespołach sporów sądowych i arbitrażu, ubezpieczeń oraz projektów infrastrukturalnych), a także jako wewnętrzni prawnicy w międzynarodowych korporacjach (ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych). Doradzaliśmy również podmiotom prywatnym i publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji centralnej) przy przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu w dzisiejszych czasach. Znamy Państwa oczekiwania
i jesteśmy świadomi problemów, jakie napotykacie na codzień. Wiemy jak Państwa wspierać na każdym etapie prowadzenia biznesu (wybór formy prawnej prowadzenia działalności i jej rejestracja, wymogi compliance, zawarcie umowy, wykonywanie umowy, czy też spór z kontrahentem).

Nasze dotychczasowe doświadczenia prowadzą do wniosku, że podstawowymi kwestiami we wspólnym osiąganiu celów są odpowiednie przygotowanie (w tym analiza potencjalnych ryzyk i zagrożeń, a także rekomendacje co do sposobów ich wykluczenia lub przynajmniej ograniczenia) oraz dobra komunikacja z Państwem. 

Kancelaria-o nas
Zespół

ZESPÓŁ

OkiemRene_8165-fb.jpg
ŁUKASZ TUREK
RADCA PRAWNY

T +48 501 348 050

lukasz.turek@tltlegal.pl

OkiemRene_8108-p.jpg
MAGDALENA LESIŃSKA-TUREK
RADCA PRAWNY
Projekt bez tytułu (4).png
ADRIAN STAWCZYK
RADCA PRAWNY

T +48 785 954 201

adrian.stawczyk@tltlegal.pl

Skontaktuj się z nami

NASZ ADRES

ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa

 

E lukasz.turek@tltlegal.pl
+48 501 348 050

E magdalena.lesinska-turek@tltlegal.pl

T +48 509 794 008

 

Jak nas znaleźć?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z poniższego formularza

Zasady przetwarzania danych osobowych przez TLT Turek, Lesińska-Turek Radcowie Prawni s.c., w tym informacje o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych (jeśli zgoda została udzielona), są zawarte w Polityce prywatności.

Dziękujemy za kontakt.

Kontakt
bottom of page