google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są wspólnicy TLT Turek, Lesińska-Turek Radcowie Prawni s.c. („TLT Legal”), tj. r. pr. Łukasz Turek oraz r. pr. Magdalena Lesińska-Turek (każdy z osobna i łącznie jako „Administrator”).

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w następujący sposób:

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć:

 • imienia i nazwiska, 

 • adresu poczty elektronicznej, 

 • numeru telefonu, 

 • adresu IP komputera, 

 • miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, 

 • plików cookie i danych o użytkowaniu,

 • danych zbieranych przez Google Analytics.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów przez TLT Legal. Charakter usług świadczonych przez TLT Legal uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

 

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o Twojej lokalizacji, jeśli wyrazisz na to zgodę („Dane o lokalizacji”). Używamy tych danych, aby zapewnić funkcje naszej Usługi, a także w celu ulepszenia naszych Usług.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

W ramach swojej działalności TLT Legal zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu świadczenia usług na rzecz klientów TLT Legal, marketingu usług TLT Legal, w tym informowania o działalności TLT Legal, wydarzeniach organizowanych przez TLT Legal lub inny podmiot, w których TLT Legal uczestniczy,

 • w celu prowadzenia procesu rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z TLT Legal,

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez TLT Legal z klientami, w szczególności organizowania szkoleń lub innych wydarzeń oraz innymi podmiotami współpracującymi z TLT Legal.

W szczególności możemy wykorzystywać zebrane dane do następujących celów:

 • do powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach,

 • do umożliwienia Ci uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszych Usług, gdy zdecydujesz się to zrobić,

 • do zapewnienia obsługi klienta i przekazania informacji, o które prosisz, dotyczących naszych produktów lub usług,

 • do wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych,

 • do skontaktowania się z Tobą w celu zapewnienia aktualności naszych rejestrów. 

 

W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub promocji własnych usług. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

W zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

W odniesieniu do świadczenia usług przez TLT Legal Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania oferty w ramach serwisui innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (Google Analitycs) i udoskonalenia usług świadczonych przez TLT Legal, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji usług przez TLT Legal jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W szczególności Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, które:

 • wysyłają e-maile w naszym imieniu,

 • ułatwiają komunikację,

 • zbierają opinie,

 • śledzą ruch na naszej stronie internetowej.

 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych zaufanych partnerów np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz taki link, nastąpi przekierowanie do strony obsługiwanej przez podmioty trzecie. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub usługi świadczone za pośrednictwem podmiotów trzecich.

Pliki cookies i inne technologie

TLT Legal informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez Użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem TLT Legal, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z ze strony www.tltlegal.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania Twojego imienia lub nazwiska (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na Twoim urządzeniu, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z Twoim urządzeniem.

 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony www.tltlegal.pl. Może nam to także uniemożliwić zbieranie informacji w zakresie używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości www.tltlegal.pli świadczonych przez nas usług.

bottom of page