google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
Magdalena Lesińska-Ture, radca pawny
MAGDALENA LESIŃSKA-TUREK
Radca prawny

Radca prawny (OIRP Warszawa), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych "Prawo Nowych Technologii" (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukowej). 

Specjalizuję się w negocjowaniu umów, w szczególności umów o dostawę towarów i usług, umów dystrybucyjnych oraz umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

Wybrane projekty:

  • doradztwo na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, dostarczającego infrastrukturę i usługi, w projekcie obejmującym wdrożenie ogólnopolskiego systemu GSM-R i sieci telekomunikacyjnej,

  • doradztwo na rzecz polskiej firmy inżynieryjnej z branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w projektach modernizacji linii SN.

Doradzam podmiotom krajowym i zagranicznym na etapie tworzenia spółki, opracowuję projekty umów i statutów oraz uchwał i protokołów. Mam doświadczenie w zakresie przekształcania, łączenia i podziału spółek kapitałowych.

Zajmuję się sprawami dotyczącymi prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, własności intelektualnej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wybrane projekty:

  • doradztwo na rzecz jednej z największych firm zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń w zakresie wdrożenia RODO oraz dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD),

  • doradztwo na rzecz start-up'u w zakresie zgodności z RODO i regulacjami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną projekcie dotyczącym nowego serwisu internetowego.

Jestem ekspertem w zakresie spraw gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi, w tym sporów windykacyjnych, budowlanych i ubezpieczeniowych. Reprezentuję klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Doradzam w zakresie postępowań mediacyjnych i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także wspieram klientów przy negocjowaniu warunków ugody. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując w latach 2008 - 2018 z kancelarią prawną wchodzącą w skład międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kredytu kupieckiego), a wcześniej z kancelarią Czarny, Budny i Wspólnicy oraz Buddy Mayers, Alexander & Kosner (USA).

bottom of page