google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
7 maja 2021 r.

Aplikant radcowski/adwokacki (I-II rok)

Miejsce pracy: Warszawa

Oczekiwania
 • aplikant I-II roku aplikacji adwokackiej lub radcowskiej

 • wiedza z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa gospodarczego i handlowego

 • doświadczenia praktyczne w przygotowywaniu pism procesowych i prowadzeniu postępowań sądowych  

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz baz danych: Lex/ Legalis

 • samodzielność, dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy w grupie

 • skrupulatność, zaangażowanie i inicjatywa w zgłębianiu zagadnień prawnych

Zakres obowiązków
 • kompleksowa obsługa spraw sądowych, m.in: sporządzanie i opiniowanie pism procesowych, zastępowanie klientów Kancelarii w sądach, 

 • prowadzenie korespondencji z urzędami, udzielanie odpowiedzi na zapytania urzędów i sądów

 • prowadzenie i udział w negocjacjach

 • przygotowywanie i opiniowanie umów

 • sporządzanie projektów opinii z zakresu prawa i postępowania cywilnego, gospodarczego i handlowego

 • praca z literaturą i orzecznictwem relewantnym dla rozwiązania zagadnień prawnych

Oferujemy
 • stabilną współpracę

 • zgrany zespół współpracowników

 • możliwość rozwoju i zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej

 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu, wyślij nam swój życiorys zawierający zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych dla celów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TLT Turek, Lesińska-Turek Radcowie Prawni s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dołączając do dokumentów rekrutacyjnych klauzulę o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prawną TLT Turek, Lesińska – Turek Radcowie Prawni s.c."

Zgłoszenie wyślij pod adres:

rekrutacja@tltlegal.pl wpisując w tytule wiadomości "Aplikacja na stanowisko: Aplikant radcowski lub adwokacki (I-II rok)"

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna - zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Prawna TLT Turek, Lesińska – Turek Radcowie Prawni s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa (dalej: „Kancelaria”).

2. Jak się możesz z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kancelaria@tltlegal.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów rekrutacji, a także przyszłych rekrutacji, aby ocenić Twoje kwalifikacje do wykonywania czynności i zadań potrzebnych na stanowisku, na które aplikujesz, ocenić Twoje zdolności i umiejętności , a także aby wybrać odpowiednia osobę do pracy w naszym zespole i zawrzeć z Tobą umowę.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV  klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie tych danych nie jest nam potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale jeżeli zamieścisz te dane w przesłanych nam dokumentach, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych do celów związanych z tym konkretnym procesem rekrutacji.

W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a to w szczególności w toku różnych testów kwalifikacyjnych, podczas których będziemy oceniać Twoje umiejętności praktyczne, będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności weryfikacji Twoich umiejętności i zdolności niezbędnych do wykonywania czynności i zadań na tym stanowisku. 

5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Przekazane przez dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem naszych dostawców, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych (IT).

 

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej nie cofniesz udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres: kancelaria@tltlegal.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Kancelarii.

W przypadku, gdy Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe ze względu na ciążący na niej obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

7. Jakie przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Prawo do cofnięcia zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: kancelaria@tltlegal.pl

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w  sposób zautomatyzowany.

bottom of page