google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
 
Projekt bez tytułu (4).png
Adrian Stawczyk
Radca prawny

Radca prawny (OIRP Łódź), absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych "Prawo zamówień publicznych" (Uczelnia Łazarskiego).

Specjalizuję się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z umów o roboty budowlane (w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC). Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. 

Doradzam w zakresie prawa zamówień publicznych (przygotowywanie dokumentacji przetargowej, wsparcie wykonawców na etapie składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz na etapie realizacji umowy). Mam również doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów prywatnych, w tym w zakresie prawa pracy oraz dostępu do informacji publicznej. Przygotowuję i opiniuję projekty umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych.

 Wybrane projekty:

  • doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych i przedsądowych dotyczących realizacji kontraktu infrastrukturalnego obejmującego budowę dworca kolejowego (kontrakt realizowany w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC),

  • doradztwo na rzecz wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

  • kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie prawa pracy oraz dostępu do informacji publicznej,

  • reprezentowanie przed sądem powszechnym zarządcy nieruchomości w sporze o wynagrodzenie z tytułu zarządzania nieruchomością,

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi klientów w sporach z bankami z tytułu zawartych umów kredytowych ("sprawy frankowe"),

  • reprezentowanie organów administracji publicznej w postępowaniach przed WSA i NSA w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej,

  • doradztwo na rzecz domu maklerskiego w postępowaniu przed KNF.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując w latach 2013 - 2016 z kancelarią prawną wchodzącą w skład międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kredytu kupieckiego), a także w ramach indywidualnie prowadzonej kancelarii.