google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
Projekt bez tytułu (4).png
Adrian Stawczyk
Radca prawny

Radca prawny (OIRP Łódź), absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych "Prawo zamówień publicznych" (Uczelnia Łazarskiego).

Specjalizuję się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z umów o roboty budowlane (w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC). Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. 

Doradzam w zakresie prawa zamówień publicznych (przygotowywanie dokumentacji przetargowej, wsparcie wykonawców na etapie składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz na etapie realizacji umowy). Mam również doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów prywatnych, w tym w zakresie prawa pracy oraz dostępu do informacji publicznej. Przygotowuję i opiniuję projekty umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych.

 Wybrane projekty:

  • doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych i przedsądowych dotyczących realizacji kontraktu infrastrukturalnego obejmującego budowę dworca kolejowego (kontrakt realizowany w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC),

  • doradztwo na rzecz wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

  • kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie prawa pracy oraz dostępu do informacji publicznej,

  • reprezentowanie przed sądem powszechnym zarządcy nieruchomości w sporze o wynagrodzenie z tytułu zarządzania nieruchomością,

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi klientów w sporach z bankami z tytułu zawartych umów kredytowych ("sprawy frankowe"),

  • reprezentowanie organów administracji publicznej w postępowaniach przed WSA i NSA w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej,

  • doradztwo na rzecz domu maklerskiego w postępowaniu przed KNF.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując w latach 2013 - 2016 z kancelarią prawną wchodzącą w skład międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kredytu kupieckiego), a także w ramach indywidualnie prowadzonej kancelarii. 

bottom of page